Klachten

Uiteraard doet Relatiemarketing.nl er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw reis goed te laten verlopen.  Mocht u desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient u direct contact met ons op te nemen.

Mocht het probleem zich voordoen tijdens uw reis, bel dan direct met het door Relatiemarketing.nl in de reisbescheiden verstrekte noodnummer. Waar mogelijk trachten wij het probleem op dat moment direct op te lossen.

Klachten die betrekking hebben op uw reis en die niet direct gemeld zijn zoals hierboven staat vermeld, zullen na terugkomst niet meer in behandeling worden genomen.

Indien u na afloop van de reis van mening bent dat de klacht onvoldoende is opgelost, dan dient u deze  binnen 10 werkdagen bij Relatiemarketing.nl schriftelijk per aangetekende post of e-mail (info@relatiemarketing.nl) in te dienen. Na deze termijn zal de klacht niet meer in behandeling genomen worden.

Overige klachten die zich niet tijdens uw reis voordoen dient u schriftelijk bij Relatiemarketing.nl in te dienen per aangetekende post of per e-mail (info@relatiemarketing.nl).

Relatiemarketing.nl reageert schriftelijk binnen 10 werkdagen op de door u ingediende klacht.